Filtr główny wykorzystywany w każdym z naszych urządzeń, posiada kształt worka lub gwiazdy. Podstawą‘ wysokiej efektywności oraz bezpieczeństwa i wygody pracy jest filtr, który posiadać będzie odpowiednio dużą powierzchnię. Musi być on także wykonany z materiału odpowiadającego usuwanym zanieczyszczeniom, rodzaju zbieranego zanieczyzczenia, jak również pożądanego stopnia czystości wydmuchiwanego powietrza. Filtry stosowane w przemysłowych jednostkach odsysających są w stanie zatrzymać cząstki do 0,12 µm z wydajnością 99,999 %.

W filtrach mogą być wykorzystane następujące rodzaje materiałów filtracyjnyc

Poliester.
Filtr poliestrowy jest w wyposażeniu standardowym odkurzaczy. Zapewnia on filtrację pyłów  w klasie L. Jest to wysokiej jakości filtr wychwytujący, ogólnego przeznaczenia, odpowiedni do prawie wszystkich rodzajów suchego pyłu. Odkurzacz przemysłowy wyposażony w taki filtr jest idealny dla ogólnego czyszczenia, przemysłu drzewnego (drobne trociny), obróbki metalowej (wióry stalowe), przemysłu tekstylnego oraz odzieżowego (pył z przędzy, resztki włókien) oraz produkcji tworzyw sztucznych. Filtr poliestrowy może miec właściwości antystatyczne.

Poliester powlekany PTFE.
Filtr poliestrowy powlekany PTFE zapewnia filtrację pyłów klasy M. Włókna poliestrowe przechodzą przez mikroporowatą membranę / przeponę TETRATEX. Jest to filtr przechwytujący, wysokiej jakości, przeznaczony dla prawie wszystkich suchych pyłów o niskim i średnim poziomie zagrożenia. Filtry te są przeznaczone dla ogólnego czyszczenia, w przemyśle farmaceutycznym (pył powstały z wytwarzania tabletek), przy wytwarzaniu lakierów i farb oraz produkcji środków owadobójczych jak również przy azbeście.

NOMEX
Filtr odporny na temperaturę zapewnia filtrację pyłów w klasie L. Wykonany jest z włókien Nomex i Aramid. Jest to filtr przechwytujący o dobrej odporności na zasady, a ponadto jest w stanie stawić opór iskrom oraz wysokim temperaturom d0 240oC. Jest wyjątkowo przydatny w przemyśle obróbki drzewa (trociny z dębu oraz buku), obróbki metali (wióry stalowe, pył metalowy) oraz przy oczyszczaniu kotłów i pieców piekarniczych.

Nasze odkurzacze mogą być wyposażone w filtry w klasie „L”, „M”, „H”- HEPA i ULPA

Klasa pyłów/strefa „L” - filtr usuwa 99 % pyłów o wartości NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia) > 1 mg/m3

Klasa pyłów/strefa „M” - filtr usuwa 99,9 % pyłów o wartości NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia) > 0,1 mg/m3 . Utylizacja musi się odbywać z minimalną emisją pyłu.

Klasa pyłów/strefa „H”-HEPA - filtr usuwa wszystkie pyły rakotwórcze oraz pyły zawierające zarazki chorobotwórcze. Odkurzacze przeznaczone do tej klasy pyłów badane są jako całościowe urządzenie. Maksymalny stopień przepuszczalności wynosi 0,005%, utylizacja musi się odbywać bez emisji pyłu.

Filtr HEPA - jest to filtr bardzo dokładny zatrzymujące cząstki o wymiarach > niż 0,15 µm z wydajnością 99,995 % ( bakterie, część wirusów, cząsteczki radioaktywne, dym tytoniowy) stosowany jest w maszynach pracujących w pomieszczeniach czystych t. z. „Clean Room” , w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach, salach operacyjnych, w przemyśle spożywczym, nuklearnym, w schronach wojskowych.

Flitr ULPA - jest to filtr najbardziej dokładny. Zatrzymuje cząstki o wymiarach > niż 0,12 µm z wydajnością 99,999 % ( bakterie, część wirusów, cząsteczki radioaktywne, dym tytoniowy) stosowany jest w maszynach pracujących w pomieszczeniach czystych t. z. „Clean Room” klasy ISO 1, ISO 2 i ISO 3.